Het lage BTW tarief:

 

Het BTW-tarief voor stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud, is verlaagd naar 6%.

Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis. Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor stukadoorswerk aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stukadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt.

Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.

 

Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin personen permanent mogen verblijven.

(Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder)

 

In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 2 jaar. Het stukadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.   

 

de belastingdienst;

De term stukadoren heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk

het eigenlijke stucwerk

Voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij stucwerk

Onder de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden bij stukadoorswerk vallen:

het lossteken van de loszittende stuclaag

het voorbereiden van de ondergrond voor het (nieuw) aan te brengen stucwerk, zoals voorlijmen, impregneren, opruwen of reinigen, evenals het stellen van de benodigde stukadoorsprofielen

het aanbrengen van zogenaamde pleisterdragers ten behoeve van onder meer plafondwerk, zoals stucanet, steengaas en stucplaten (speciale stukadoorsgipsplaten), met als doel afgewerkt te worden als stucwerk

het afplakken van de omgeving van de te stukadoren ondergrond dan wel het afdekken van ruimtes waarbinnen stukadoorswerkzaamheden plaatsvinden (met behulp van plastic, afplaktape en dergelijke)

De hiervoor bedoelde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden worden meestal niet afzonderlijk aan de opdrachtgever gefactureerd, maar zijn in de prijs voor het stukadoorswerk verwerkt.

Het eigenlijke stucwerk

Het eigenlijke stucwerk bestaat uit het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag. Het gaat hier om het handmatig dan wel machinaal verwerken, aanbrengen en afwerken van een of meerdere lagen cement-, gips-, kalk- of kunststofgebonden pleister in de vorm van een pasta. Bij pleister in pasteuze vorm valt te denken aan diverse soorten kant-en-klare mortels, sierpleister (bijvoorbeeld spachtel, structuur- of decorpleister en marmerpleister) en aan spuitpleister (spack). Ook het aanbrengen van decoratieve lijsten, ornamenten en dergelijke aan wanden en plafonds, valt hieronder.

Met ’verwerken, aanbrengen en afwerken’ wordt gedoeld op iedere toepassing van de hulpmiddelen die bij het stukadoorswerk worden gebruikt, zoals de spuit, kwast, roller en spaan.Werkzaamheden die te ver afstaan van het eigenlijke stukadoorswerk

 

De werkzaamheden die te ver afstaan van het specifieke stukadoorswerk vallen onder het 19%-tarief. Bijvoorbeeld:

het plaatsen van gipswanden

het aanbrengen van tegels op wanden

het leggen van vloeren

 

Voor informatie over deze regeling : http://www.belastingdienst.nl/

 

Home